Sveriges Judiska Kulturmagasin

Judisk Krönika är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. Sedan 1932 har den utgjort ett forum för debatt om främlingsfientlighet och minoritetsfrågor, med tolerans och pluralism som ledord. Samtidigt är tidningen den främsta förmedlaren av judisk kunskap och kultur i Sverige.

Judisk Krönikas ambition är att vara en del av den svenska kulturen och samtidigt slå vakt om det judiska. Med sin gedigna ålder och erfarenhet är Judisk Krönika unik bland minoritetstidningar och hoppas inspirera andra minoritetsgrupper i det mångkulturella Sverige. Judisk Krönika förespråkar integration utan assimilation och ett samhälle där minoriteters delaktighet uppmuntras samtidigt som deras kulturella särart stöttas och bevaras. Idag, när främlingsfientligheten ofta gör sig påmind utgör Judisk Krönika ett viktigt forum för både integrationsförespråkarna och rasismbekämparna. Judisk Krönika är förmodligen den tidning i Sverige som har längst erfarenhet av frågor som berör rasism och mångkultur.

Anneli Rådestad

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

Anneli tog över chefredaktörskapet för Judisk Krönika sommaren 2015. Hon har tidigare arbetat som reporter och producent på Sveriges radio, bland annat på Ekots utrikesredaktion och aktualitetsprogrammen P1-morgon och Människor och tro. Anneli Rådestad kommer närmast från Paideia - the European Institute for Jewish Studies in Sweden. 1/1 2019 - 30/9 2019 är Anneli föräldraledig. Kontakta vikarierande chefredaktör Ricki Neuman: redaktion@judiskkronika.se

Redaktionsrådet

Anders Carlberg

FÖRFATTARE OCH SKRIBENT

Var ordförande i Judiska Församlingen i Göteborg 1998-2008, och har varit drivande i att främja judisk kultur i Göteborgs-området. Han har länge engagerat sig i debatten om Israel.

Eva Ekselius

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

är journalist och författare och har doktorerat i litteraturvetenskap. 2002-2003 läste hon på Paideia - the European Institute for Jewish Studies in Sweden. Hon sitter i styrelsen för Progressiv Judendom i Stockholm

Mikael Feldbaum

CHEFREDAKTÖR FÖR ARBETSVÄRLDEN

är chefredaktör för tidningen Arbetsvärlden. Han har tidigare arbetat på Dagens Arena, som redaktör hos uppdragspublicisten Redaktörerna, som chefredaktör för SSU:s medlemstidning Frihet och som kommunikationskonsult.

Lizzie Oved Scheja

CHEF FÖR FÖRENINGEN FÖR JUDISK KULTUR I SVERIGE

är medgrundare och chef för Föreningen för Judisk kultur i Sverige, en oberoende plattform för dialog och utbyte. Judisk kultur använder det judiska perspektivet och erfarenheten som utgångspunkt i samhällsdiskussioner relevanta för vår samtid.

Christina Gamstorp

CHEF FÖR JUDISKA MUSEET I STOCKHOLM

är ny chef för Judiska Museet i Stockholm med uppdraget att forma ett helt nytt museum. Hon har tidigare arbetat som projektledare på Forum för levande historia där hon utifrån Förintelsen drivit projekt som rör allmänmänskliga frågor. Sedan länge håller Christina Gamstorp också i

Ricki Neuman

SKRIBENT OCH FÖRFATTARE

är skribent och författare, sedan länge besatt av det judiska, från Shoa och Israel till Klippgatan och svensk-judisk historia till Philip Roth och Michael Walzer. Ricki Neuman har skrivit två romaner om det judiska, den senaste med titeln Ni är inte så märkvärdiga som ni tror, samt varit med och gjort flera utställningar på Judiska Museet. Ricki Neuman kommer vara Gästredaktör för Judisk Krönika när Anneli Rådestad går på föräldraledighet.

Noa Hermele

UTBILDNINGSANSVARIG VID PAIDEIA

är utbildningsansvarig på Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden och var själv student i Paideias första årskull. Han har en MA i matematik, filosofi och utbildningsledning från Stockholm universitet och Sorbonne Paris 1. Noa har arbetet med judisk utbildning, sommarläger och ledarskapsutveckling i Stockholm. Han är också en av initiativtagarna till en barn-tefila. Noa är också engagerad som interkulturell guide och interreligiös facilitator.

NATHALIE ROTSCHILD

NATHALIE ROTHSCHILD ÄR SKRIBENT OCH RADIOJOURNALIST

Nathalie arbetar på Sverige Radio. Hon har bland annat varit sommarkorrespondent i Paris och hörts i Godmorgon, världen! Nathalie skriver regelbundet i Judisk Krönika och i internationell press.

SAMUEL SJÖBLOM

SAMUEL SJÖBLOM, VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ MEDIEHUSET FANZINGO

Samuel är verksamhetsutvecklare på mediehuset Fanzingo i Botkyrka. Han är projektledare för bland annat Flyktpodden där unga nyanlända som tvingats fly undan krig möter en överlevande från Förintelsen. Han är intresserad av social entreprenörskap och hjälper unga hitta former för att nå ut med sina åsikter och berättelser i ett bredare medielandskap.