Utgivningsplan och annonspriser 2021

Judisk Krönika kommer ut 4 gånger per år.
Nr Utkommer                     Annonsstopp 
1.  24 mars  20 februari
2.  23 juni 20 maj
3. 22 september 20 augusti
4. 22 december 20 november
Annonspriser:
Format Storlek (mm)    Pris
1/1-sida Utfallande 210x280 16 000:-
1/1-sida 180x240 16 000:-
1/2-sida Liggande 180x120    Stående 90x240 8 000:-
1/4-sida Liggande 180x60      Stående 90x120 4 300:-
1/8-sida Liggande 90x60 Stående 45x120 2 500:-
1/16 sida Liggande 90x30 Stående 45x60 1 200:-
Du kan även annonsera på omslagets baksida: 1/1-sida Utfallande 210x280 25 000:-
Begärd placering (endast 1/1 och 1/2 sida)     +10 % Tekniska uppgifter: Tidningsformat: 210x296 mm Tryckförfarande: Offset. Raster 133 linjer. Material: Digitalt material. Annat material i överenskommelse med annonsavdelningen. Upplaga: 5000 ex. För annonsutrymme som bokas för flera införanden lämnas mängdrabatt. Judisk Krönika är befriad från moms och reklamskatt.
Kontakt: Thomas Wolff

Mobil:  +46 (0) 708 580 451

E-post: annons@judiskkronika.se