ESSÄ


ESSÄ

Bläckfolket – hur...

”Vad är sannare än sanningen? En berättelse.” Så lyder ett gammalt judiskt ordspråk. Idag kan forskningen visa att det stämmer. Mer än verkligheten, påverkar fiktiva berättelser vår syn på...

PUBLISHED 09:42 f m november, 03TH 2017

ESSÄ

Nationalism & Judendom

Författaren och journalisten Göran Rosenberg återbesöker en intensiv debatt mellan historikern Hugo Valentin och Stockholms Överrabbin Marcus Ehrenpreis som ägde rum precis efter krigsslutet 1945: Sionismen...

PUBLISHED 14:32 e m september, 24TH 2015