Harry Kemelmans Rabbi Small

Hej alla läsvänner! För er startar vi nu Bokhyllan. Skicka in era bästa tips på böcker eller skriv en egen recension av en bok som ni tror skulle intressera just Krönikans läsare. Först ut är Sigmund Soback om den en gång så populäre bokserien om rabbi Small som med hjälp av Talmud och deduktiv förmåga löser ouppklarade mord i en amerikansk kuststad.

Av Sigmund Soback

Känner du till Rabbi David Small i Barnard’s Crossing? Rabbi Small är en mycket ung, ca. 30 år gammal, nyutexaminerad rabbin som har fått sin första tjänst i den lilla staden Barnard’s Crossing i Massachusetts, USA. Han tillhör den konservativa inriktningen och är okonventionell men mycket insatt i judisk religion, inte minst i Talmud och judiska traditioner.

Rabbi Small är huvudpersonen i Harry Kemelmans, på sin tid mycket populära bokserie om den unge rabbinen som löser mordgåtor genom sin deduktiva förmåga, som han baserar på Talmud och snillrik, associativ logik. Den Talmudiska diskussionstekniken ”pilpul” beskrivs återkommande. Bokserien, som började 1964 och avslutades 1996, samma år som författaren avled, omfattar inte mindre än tretton böcker, varav de tre första är översatta till svenska. De drygt 30 åren mellan den första och sista boken återspeglas, inte bara i att huvudpersonerna blir äldre utan även i tidsmarkörerna, såväl politiska, samhällsmässiga, språkliga som skildringarna av kvinnor och män, inklusive umgänget mellan dem.

Den fiktiva staden Barnard’s Crossing är i verkligheten Harry Kemelmans hemstad i 50 år, Marblehead, en kuststad i New England, känd framför allt för fiske, segling och som semesterort.

Författaren beskriver framför allt den lilla judiska församlingen, dess sociala liv, med vänskaper och konflikter, men även den icke-judiska befolkningen skildras. Huvudpersonen, rabbi David Small motsvarar inte alltid församlingens bild av en rabbin. Han bryr sig inte särskilt mycket om sitt yttre och hans fru, Miriam måste hålla efter honom, när han försjunken i sina böcker glömmer mat, tid och rum och hur han ter sig i församlingsmedlemmarnas ögon. Församlingens ledning har återkommande diskussioner om de ska förlänga rabbi Smalls anställning när tiden för att hans kontrakt närmar sig slutet, samtidigt som han är mycket populär bland många, inte minst ungdomar.

Jacob Wasserman, församlingens och synagogans grundare och ordförande, har själv handplockat rabbinen direkt från rabbinseminariet, inte trots utan för att han visade en så stark integritet vid anställningsintervjun. Wasserman är, liksom jag själv och hundratusentals läsare före mig, mycket förtjust i rabbinen och hans okonventionella sätt.

Polischefen Hugh Lanigan, katolik av irländskt ursprung och rabbinen blir snabbt goda vänner och de diskuterar, förutom mordfall även religion och tradition.

Harry Kemelmans person- och miljöskildringar är precisa, noggranna och detaljrika. Det är lätt att föreställa sig livet i den lilla staden och församlingen. Lika noggrant beskriver han rabbinens vistelse i Jerusalem i den fjärde boken. Skildringen av judiska ritualer, traditioner, kultur och rabbi Smalls tankar och tolkningar är både intressanta, tankeväckande och inte minst lärorika. Till exempel diskuterar han i den tredje boken skillnaden i synen på religion med en katolsk präst. Rabbinen chockar prästen när han hävdar att judar inte nödvändigtvis alltid måste tro så länge de följer reglerna. Tankar kan man inte alltid kontrollera men man kan alltid efterleva regler.

Böckerna är visserligen deckare med ett eller flera dödsfall per bok, som rabbinen långsamt löser, men ger också en underbar inblick i judiskt tänkande, kultur, tradition och församlingsliv. Böckerna om rabbi Small har stor igenkänningsfaktor hos de redan insatta och kan säkerligen väcka intresse och öka kunskapen hos de oinsatta.

Sigmund Soback, mångårig läsare av Judisk Krönika