Tystnadens konsekvenser för andra och tredje generationen

Christer Mattsson tilldelas 2024 års stipendium ur Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen för sitt betydelsefulla arbete med att förmedla kunskap om Förintelsen till en bred svensk publik. Tillsammans med kollegan Thomas Johansson kommer han att använda stipendiet på 400 000 kr. för en vetenskaplig publikation med titeln ”Vunnet liv, förlorad identitet”

Läs mer

Att leva utan att hoppas

Den ryskjudiske poeten Lev Rubinstein är död. Till hans minne återpublicerar vi ett samtal mellan honom och poeten Karin Brygger om konsten och litteraturen i skuggan av Rysslands invasionskrig av Ukraina.

Läs mer

Palestinska skolor har ett stort problem

I skuggan av konflikten mellan Israel och Palestina ligger en djupare och mer komplex historia om indoktrinering och hat. En nyligen publicerad rapport belyser hur Hamas och vissa institutioner i Gaza och på Västbanken har använt utbildningssystemet för att sprida antisemitism och glorifiera våld

Läs mer

”Maayan? Are you there?”

The moment I heard the horrific news I started looking for her name. In the survivors list, in the list of the missing, in posts of common friends. The list of the murdered ones didn’t start appearing until a couple of days after the massacre.

Läs mer