”Det hade varit värre om Fallenkvist låtit bli att läsa Anne Franks dagbok”

Hannah Stutzinsky: ”Det hade faktiskt varit värre om Fallenkvist helt hade låtit bli att läsa Anne Franks dagbok. Hennes skämtsamma inlägg må ha upprört en del, men för den som inte förstod hennes referens blev det kanske också en påminnelse om att det finns en kunskapslucka att fylla. Så länge det fortsätts skämta kommer referenserna att upprätthållas och minnena att fortsätta leva.”

Läs mer