Nina Tojzner, Generalsekreterare Judiska Ungdomsförbundet.

”Såklart ska vi kunna skämta om Förintelsen men kontexten är viktig”

REPLIK: Nina Tojzner, Generalsekreterare för Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) svarar Hannah Stutzinsky.

Detta är en opinionstext, där skribenten uttrycker sina personliga åsikter.

”Vi på JUS har flera invändningar mot Hannah Stutzinskys text. Till att börja med drar skribenten slutsatsen att Rebecka Fallenkvists story på Instagram skulle ha varit ett skämt. I Rebeckas egen kommentar om inlägget säger hon ”…Min story syftade till det goda och mänskliga hos Anne – inte att förminska ondskan som hon utsattes för”. Rebecka nämner inte vid något tillfälle att det skulle uppfattas som ett skämt.

Det skribenten utelämnar i sitt försvar av Fallenkvist är att hon lät Kanye West tonsätta inlägget. Kanye hade dagarna tidigare varit i blåsväder efter en tweet där han skrev att han ska starta krig mot det judiska folket. Skulle detta vara en slump eller är det ett kalkylerat drag av Rebecka för att provocera och väcka reaktioner?

Att jämföra ett satirprogram vars syfte just är att provocera och tänja på gränserna med en folkvald politiker hamnar fel. Menar skribenten att det är acceptabelt för våra politiker att eftersträva samma reaktioner och känslor som ett satirprogram?

Vi är många som läst Anne Franks dagbok och ändå upprörs vi av Rebeckas vulgära kommentar. Skribenten menar att vi som upprörts av uttalandet har kunskapsluckor och att vi inte förstått referensen. Anne Frank skrev om sina privata tankar och upplevelser i sin dagbok och det innefattade även sex. Det är felaktigt att påstå att vi som upprörts saknar kunskap om boken. Vi motsätter oss inte att Fallenkvist nämner Anne Franks sexuella fantasier, utan att det är Rebecka Fallenkvists enda reflektion, uttryckt på ett makabert sätt.

Det finns många mer lämpliga sätt att minnas Förintelsen på än genom skämt. Samtidigt ska vi såklart kunna skämta om Förintelsen, men då är kontexten viktig. Vi måste fråga oss vem avsändaren är, vilken plattform som används och vad avsändaren vill förmedla? JUS är övertygad om att vi kan minnas Förintelsen och dess offer på ett mer värdigt sätt än det förnedrande sätt som Rebecka Fallenkvist uttryckt sig på.”

Nina Tojzner
Generalsekreterare
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Läs Hannah Stutzinskys debattinlägg om Rebecka Fallenkvist och Anne Frank.