2022 skulle serieskaparen Stan Lee ha fyllt hundra år. Vid hans bortgång uppmärksammades hans insats för tecknade serier, men i minnestexterna om honom fanns det en aspekt som få uppehöll sig vid: hur den judiska erfarenheten bidragit till superhjälteseriegenren i allmänhet och hans Marvel Comics i synnerhet.

Läs mer

Serieskaparna som vände på berättelsen

Det blåser nya vindar i Malmö. I fjol tillsattes Mirjam Katzin som ny samordnare mot antisemitism i Malmö. För att bättre förstå vilka insatser som gör mest nytta har Katzin djupintervjuat 40 barn, unga och skolpersonal med judisk bakgrund.

Läs mer

Inget barn ska behöva önska bort sig själv

I drygt tio år har DN:s kulturchef Björn Wiman skrivit om antisemitism och auktoritär högerpopulism, men det var först 2019 som han bestämde sig för att skriva en bok efter att ha mottagit ett sms från en entusiastisk och angelägen Jackie Jakubowski.

Läs mer

 Antisemitismen är som en skärva i ögat