Lars Dencik/Wikipedia

”Antalet SD-anhängare bland judar i Sverige är marginell”

Efter att den israeliska ambassadören Ziv Nevo Kulman öppet tagit ställning mot Sverigedemokraterna har det förts livliga diskussioner i judiska forum. Var det rätt eller fel? Idag publicerar Expressen intervjuer med några judiska SD-sympatisörer som valt att träda fram. Men hur vanligt är det att judar röstar på SD?

Av David Grossman

Det finns inga opinionsundersökningar gjorda i Sverige som har mätt hur judar tänker rösta och det är därför svårt att få någon faktisk bild av de sympatier som eventuellt finns för SD hos judar i landet.

Vänder vi oss söderut till Nederländerna gjordes där en undersökning 2017. Holländska judars attityd inför valet visar att Geert Wilders parti var det tredje mest populära. Ungefär 75 procent av de tillfrågade svarade att de ser ”muslimska värderingar som ett hot mot Europa och att muslimsk kultur är mer våldsam än andra.” Ungefär 40 procent av de tillfrågade judarna sa att islam hör hemma i Europa, medan ytterligare 40 procent tyckte motsatsen.

Lars Dencik, professor i socialpsykologi har forskat i attityder hos judar i Europa. Hans bild är det är få judar i Sverige som skulle rösta på SD.

– Judar tillhör socialt inte de grupper som appelleras av SD. Nästan alla judar bor i urbana miljöer och i Stockholm och då är det inte accepterat att vara sverigedemokrat, deras stöd finns i andra grupper med lägre utbildning, Lars Dencik.

–Det finns som sagt ingen mätning gjord, men jag tror att antalet SD-anhängare bland judar i Sverige är marginell, menar Dencik. 

Det finns många studier som speglar muslimers syn på judar och antisemitism, bland annat ”En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020” från Levande historia och mätningar av Institute for Jewish Policy Research och Pew Research Center i USA. Genomgående visar de att anti-judiska och inte minst anti-israeliska uppfattningar är vanligare hos muslimer i landet.

Men hur ser då judar på muslimer som kommer till Europa som flyktingar, det som många judar upplever som ett hot och därför kan sympatisera med krafter som vill minska invandringen? Även här saknas bra statistiskt underlag, men märkligt nog finns en liten studie gjord i vårt grannland Norge 2017 “Attitudes towards Jews and Muslims in Norway” där man försökt att vaska fram uppfattningar hos de 110 judar som svarade på enkäten. Om dessa få svarande speglar den verkliga bilden får man ta med en nya salt men om dessa svar speglar verkligheten så var slutsatsen att judar generellt är mer öppna och har mindre fördomar om muslimer än norrmännen i allmänhet.

– Det vi ser, inte minst i USA, är att judiska grupper har ett starkt engagemang för mänskliga rättighetsfrågor. Hos svenska judar, till skillnad från danska, finns en kvarlevande känsla av att själva ha varit flyktingar och genom det en viss empati med och positivt engagemang för andra flyktingar, säger Lars Dencik.

Samtidigt, säger Dencik, utsätts judar i Sverige av islamistiska och mellanöstligt baserade våldsaktioner baserat på hat mot Israel vilket leder till att vissa har en generaliserad negativ attityd mot muslimer och kanske också mot andra med rötter i arabländer.

– Det är som att vi har starkt engagemang – i båda riktningarna, och det är inte otänkbart att båda inställningar kan förekomma samtidigt hos några personer.

Men SD:s inställning till minskad muslimsk invandring och stöd till Israel, borde det inte locka judar i Sverige som det gör i Frankrike med Zemmour eller i Nederländerna?

– Jag tror inte det. Det är ett rasistiskt parti och vi judar ser detta vurmande för Israel mest som ett taktiskt spel. Jag vet själv inga judar som engagerat sig för SD, och har inte hört att någon som varit sympatiskt inställd till partiet.

Nina Tojzner, generalsekreterare för Judiska ungdomsförbundet i Sverige tycker att hon ibland ser och hör judiska röster, framför allt på sociala medier, där det talas om att minska invandringen eftersom det är ett hot mot judarna.

– Min uppfattning är det mest är äldre judar som framför ståndpunkter där man visar antipatier mot invandring och nya flyktingar. Annars är min bild att det handlar mer om vilken politisk ideologi folk sympatiserar med mer än om de är judar eller inte, menar Nina Tojzner.

David Grossman