Sukkot i Jeschurun
Sukkot i Adat Jeschurun Foto: Roman Wroblewski

Adat Jeschurun 75 år

ARON VERSTÄNDIG berättar den gripande historien om den ortodoxa synagogan Adat Jeschurun i Stockholm.

En mörk oktoberkväll 1941 tog polisen på Östermalm i Stockholm emot flera anmälningar från de boende på Linnégatan 20. Judarna, som hyrde en lokal i huset, hade ”något fuffens för sig”. De hade samlats i en hydda på gården och där höll de på med en slags ritual. Två konstaplar begav sig omedelbart till platsen. En av konstaplarna hade vuxit upp med judiska bekanta i Kristianstad och väl på plats utbrast han:

”Jaså, det är så dags att fira lövhyddofesten!”

De församlade judarna lyckades därefter förmå honom och hans kollega att sitta ner tillsammans med de övriga i sukkan och dricka en skål. Vad den skånska konstapeln förmodligen inte visste var att sukkan på Linnégatan tillhörde synagogan Adat Jeschurun som hade startat sin verksamhet i Stockholm ett år tidigare.

Men synagogans historia är äldre än så, åtminstone dess inredning. Inredningen har nämligen tillhört en synagoga som sedan 1800-talets slut fanns på Heinrich Barthgatan i Hamburg.

Huset vid Heinrich Barthgatan, Hamburg
Huset vid Heinrich Barthgatan, Hamburg

Eftersom synagogan var inhyst i ett vanligt bostadshus, blev den förskonad den förstörelse som drabbade stadens övriga synagogor under Kristallnatten 1938.

När Hamburgs överrabbin, Joseph Carlebach, hörde att en av stadens synagogor överlevt nazisternas bärsärkagång tolkade han det som ett Guds tecken, och han bestämde sig för att göra allt han kunde för att rädda synagogan ut ur Tyskland. Joseph Carlebach kontaktade sin gode vän i Stockholm, Hans Lehmann, och frågade om han var beredd att överta allt bohag från synagogan. Hans Lehmann, som var en känd och aktiv judisk personlighet i Stockholm, svarade omedelbart ja.

Ansökan om exportlicens för ”gammalt bohag och virke” lämnades in och beviljades. Synagogans inventarier monterades ner och fördes till frihamnen i Hamburg tillsammans med allt löst bohag som fanns kvar i synagogan: siddurim (bönböcker), tallitot (bönesjalar) och tefillin (bönekapslar). När sändningen lossades på kajen i Stockholm blev de närvarande vittnen till en skrämmande syn. Det som nazisterna försummade under Kristallnatten hade några av hamnarbetarna tagit igen: bänkar, skåp, pulpeter, lampor, böcker och Den Heliga Arken, där Torarullarna förvarades, var sönderslagna och nedklottrade med hakkors.

Under överinseende av Hans Lehmann restaurerades det förstörda och efter mycket arbete återfick inredningen sitt ursprungliga utseende. Silvret och Torarullarna behövde återanskaffas eftersom det inte fick föras ut ur Tyskland. Sällsamma är de vägar på vilka man fick nya Torarullar till Adat Jeschurun, men det är en annan historia.

Hösten 1940 invigdes synagogan i närvaro av, bland andra, Stockholms överrabbin Marcus Ehrenpreis. Rabbin i den nya synagogan blev A.I. Jacobson som flytt från Trondheim till Stockholm när nazisterna ockuperade Norge. Rabbin Jacobson var under hela krigstiden mycket engagerad i att rädda judar undan Förintelsen och för de judiska flyktingar som kom till Stockholm under och efter kriget blev Jeschurun en viktig mötesplats.

Efter rabbin Jacobsons bortgång 1955 har flera rabbiner tjänstgjort i synagogan, bland andra Moshe Edelman, Aryeh Linker och Aron Katz. Under 2000-talet är det framför allt Meir Horden och Isak Nachman som har varit synagogans rabbiner. Under Jeschuruns första år var synagogan en fristående förening som drevs och finansierades av dess medlemmar. Men med tiden utvecklades ett samarbete mellan Jeschurun och Stockholms Judiska Församling.

I mitten av 1990-talet hölls en medlemsomröstning i Församlingen som resulterade i att den ortodoxe rabbinen som tjänstgör i Adat Jeschurun och i Adat Jisrael, anställdes av Församlingen på samma villkor som rabbinen i Stora synagogan. Tidigare hade de små synagogorna själva anställt sin rabbin, dock med bidrag från Församlingen.

Adat Jeschuruns verksamhet har pågått i flera olika lokaler genom åren. Efter den första tiden på Linnégatan 20 flyttade synagogan till Biblioteksgatan. En flytt som beskrivs som komplicerad på grund av de antijudiska stämningar som florerade bland en del av Stockholms invånare under 1940-talet. Därefter hade synagogan sitt hem på tre olika adresser på Nybrogatan (16, 15 och 12) innan den 1991 flyttade in i Hillelskolans lokaler på Riddargatan 5.

Samma år anordnade Hamburgs historiska museum en utställning om stadens 400-åriga judiska historia. Till den utställningen lät muséet tillverka en replika av Adat Jeschuruns inredning som numer har en permanent plats på muséet.

När Bajit-projektet startade 2013 flyttade Adat Jeschurun temporärt sin verksamhet till församlingshuset på Wahrendorffsgatan. Inredningen magasinerades i väntan på beslut om ny lokal och nu har tyska myndigheter, bland annat Historiska muséet i Hamburg, visat intresse att återbörda denna kulturskatt till Tyskland något Föreningen Jeschurun dock inte är intresserad av.

Sedan många år pågår ett nära samarbete mellan synagogan och den nationalreligiösa ungdomsrörelsen B’nei Akiva vars israeliska ungdomsledare spelar en viktig roll i synagogans ledarskap. Tack vare det har Jeschurun länge varit en samlingspunkt för unga religiösa personer i Stockholm. Många av dessa arbetar som utbildare och ledare i det judiska Stockholm, bland annat på sommarlägret Glämsta.

Idag 75 år efter att Adat Jeschurun startade sin verksamhet i Stockholm, är synagogan i allra högsta grad levande.

Gudstjänster anordnas varje morgon och vid behov på vardagskvällar. Naturligtvis också på fredagskvällar, shabbat och på alla judiska helgdagar. En stor purimfest och Torastudier natten inför shavuot är några av årets större händelser. Synagogan har ett stigande medlemsantal och omfattar i dagsläget över 200 medlemmar.

Samtidigt som det historiska arvet och traditionell judendom värdesätts och vårdas vill Jeschurun vara en modern och relevant synagoga och mötesplats. Därför är det självklart att kvinnor och män sitter jämsides och att kvinnor såväl som män ger divrei tora (predikan). Moderniteten yttrar sig också rent tekniskt. Det går till exempel att skriva upp sig på kiddushlistan online, betala medlemsavgiften med Swish och hålla sig uppdaterad via Jeschuruns Facebook-sida.

Givetvis kommer synagogans 75-årsjubileum i höst uppmärksammas, bland annat i en kortare skrift och flera evenemang. Håll utkik på: jeschurun.se.


Aron Verständig är ordförande i Föreningen Jeschurun.