Judisk Krönika

Judisk Krönikas är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. Sedan 1932 analyserar och diskuterar tidningen det judiska genom böcker, film, vardagsliv, forskning och kulturpolitik. Judisk Krönika förespråkar integration utan assimilation och ett samhälle där minoriteters delaktighet uppmuntras samtidigt som kulturell särart stöttas.

Du kan läsa äldre Judisk Krönika genom vårt Digitala arkiv. Arkivet har möjliggjorts i samarbete med Historical Jewish Press, Kulturrådet ochRiksantikvarieämbetet.