Palestinska skolor har ett stort problem

I skuggan av konflikten mellan Israel och Palestina ligger en djupare och mer komplex historia om indoktrinering och hat. En nyligen publicerad rapport belyser hur Hamas och vissa institutioner i Gaza och på Västbanken har använt utbildningssystemet för att sprida antisemitism och glorifiera våld

Av Yoav Bartal

Över 1 100 personer mördades den 7 oktober, den blodigaste dagen i moderna Israels historia. Ofta förklaras attacken som en konsekvens av de svåra livsförhållandena i Gaza. Att en antijudisk hatpropaganda under lång tid bäddat för de vidriga våldsdåden kommer sällan fram.

Attacken krävde såväl militär planering som ideologiska förberedelser. Hatet som driver Hamas står tydligt i organisationens egna stadgar, som deklarerar att Israel ska utplånas och ersättas med en islamisk stat vilket rättfärdigar dödandet av judar.

Propaganda som sprids via tv, sociala medier och skolor är ett medel för att uppnå målet. Ett viktigt vapen för Hamas är nämligen indoktrinering av palestinska barn och unga, som istället för kunskap och framtidstro matas med antisemitism, hat och hopplöshet.

Hamasaffilierade kanalen Al-Aqsa Tv är ett exempel. De har sänt barnprogram med en Musse Pigg-karaktär som manat till kamp mot Israel. Vidare så har Hamas drivit sommarläger för tusentals ungdomar där vapenträning och martyrskap stått på schemat vid sidan av idrott och lekar.

Skolan borde vara en frizon från vuxenvärldens konflikter, men såväl palestinska myndighetens skolor som de som drivs av FN-organet UNRWA har ertappats med antisemitism. Så sent som mars 2023 presenterades en graverande rapport av organisationerna Impact-se och UN Watch.

Rapporten identifierar tio lärare vid skolor för palestinska flyktingar som lagt ut antisemitiska inlägg eller hyllningar till Hamas och Hitler på sina sociala medier. En mattelärare postade till exempel en dikt på Facebook som hyllade terroristen som dödade fyra civila israeler och en polis i ett attentat i Bnei Barak 2022.

Det är av särskilt intresse att ta del av situationen i Gaza. Rapporten visar hur en femteklass i södra Gaza undervisas i positiva underlag om Dalal Mughrabi, ökänd för en attack längs en israelisk kustväg 1978 då 38 personer dödades, inklusive 13 barn. Hon skildras som en av hjältarna: ”Vi sjunger deras lovsånger… döper våra barn efter dem… namnger våra gator och torg efter dem,” står det att läsa på tavlan i ett av klassrummen, enligt rapporten.

En lärobok i arabiska som sprids till niondeklassare, och framtagen av FN-organet UNRWA enligt rapporten, beskriver en bombattack på en judisk buss som en ”grillfest”. Texten lyder: ”Det verkar vara en grillfest där med eldbomber på en av bussarna från den koloniala bosättningen.”

Även undersökningar av EU visar indoktrineringen som pågår. År 2021 presenterade tyska Georg Eckert-institutet en granskning av palestinska skolböcker, på uppdrag av EU-kommissionen. Sammanlagt granskades 156 textböcker och 16 lärarhandledningar. Resultatet är nedslående.

Våld mot civila beskrivs som ”narrativ av motstånd” och tidigare referenser till fredsprocessen har strukits. Terrorangrepp mot barn och unga på 1970-talet glorifieras, staten Israel saknas på kartor och judar porträtteras negativt. Faktum är att Israel benämns ytterst sällan – istället talas det om ”sionistiska ockupationsmakten”.

FN har ofta ifrågasatts för att ensidigt kritisera Israel. Men FN:s särskilda kommitté mot rasdiskriminering (CERD) uppmärksammade den världsbild som palestinska barn fick se i sina skolböcker. CERD rapporterade om antisemitiskt material, hat, och uppmaningar till våld i palestinska myndighetens skolböcker som undervisas och används i så kallade UNRWA-skolor.

Sverige har gett hundratals miljoner i bistånd till UNRWA de senaste årtiondena, så sent som 2022 gick 20 miljoner kronor dit. År 2018 fick dåvarande presidenten Donald Trump kritik för att han drog in USA:s finansiering av UNRWA. Joe Biden återupptog stödet, men ställde tuffa krav på reformering, och allra högst på agendan var frågan om antisemitism i skolböckerna.

Även i Europa växer kritiken mot indoktrineringen av palestinska barn och unga. Franska myndigheter har krävt att Eutelsat stoppar satellitkanalen Al Aqsa TV. Flera år i rad har Europaparlamentet krävt att de palestinska skolböckerna ändras och i våras var kritiken hårdare än tidigare.  

Vidare krävde nyligen femtio ledamöter i franska nationalförsamlingen – från president Macrons parti – att allt utbildningsbistånd till Palestina ska villkoras mot att antisemitism och glorifiering av terror stryks från skolböckerna.

Här i Sverige växer kraven på att stoppa eller pausa utvecklingsbiståndet samt att återkalla erkännandet av Palestina som stat. I ett första skede har regeringen aviserat att biståndet ska granskas. Totalt förmedlade svenska biståndsmyndigheten Sida över 400 miljoner kronor till de palestinska områdena 2022. Nu finns en bred uppslutning för att förhindra att svenska skattemedel ska finansiera terrorism, eller bidra till undervisning som legitimerar det.

Det är mer än fattigdom och svåra livsvillkor som driver stödet för Hamas våldsdåd, såväl i Gaza som på Sveriges gator. Miljoner människor runt om i världen lever under fruktansvärda förhållanden, utan att drivas till bestialiska mord. För att stoppa hatet behöver man förstå att det är djupt rotade föreställningar som systematiskt planteras i barn och unga, förvrider deras världsuppfattning till den graden att de värsta våldsdåden blir möjliga.

Indoktrineringen drabbar barn som har rätt till en fri och allsidig utbildning som lägger grunden för en hoppfull framtid. Istället propageras en mörk och hatisk världsbild. Idag lever miljoner israeler med konsekvenserna.

Yoav Bartal