Jonatan Unge & Bianca Meyer

Unge Meyers lidanden #3 Judar&Humor

Larry David, Julia Louis-Dreyfus, Woody Allen, Sacha Baron Cohen, Sarah Silverman, Adam Sandler – varför är judar så roliga??

Komikerna Jonatan Unge och Bianca Meyer leder ett samtal med gästerna Ahmed Berhan, Ola Söderholm och Johan Åberg.
De ställer sig frågor som: Vad är judisk humor? Vem får skämta om judar? Varför finns det så många judiska komiker? Får man skratta åt Förintelsen? Styr judarna Hollywood?

https://soundcloud.com/ungemeyerslidanden/judar-och-humor

Det här avsnittet av Unge Meyers lidanden spelades in inför publik på Moriska Paviljongen i slutet av oktober 2017.

Tack för samarbetet Moriskan och som alltid: ett varmt tack till Familjen Robert Weils Stiftelse.

Lyssna på avsnitt 1: Köttets lust

Lyssna på avsnitt 2: Israel eller IsraHELL?