En av Sverigedemokraternas valaffischer inför valet 2022.

Vad innebär Sverigedemokraternas nya maktposition för den judiska minoriteten?

Judisk Krönika har pratat med journalisten David Baas som har bevakat nationalistiska- och högerextrema miljöer under lång tid och som bland annat har skrivit reportageboken Segra eller dö.

Hur förklarar du SD:s framgång i valet? 
Det är alltid klokt att vara försiktigt med att redan nu dra alltför tvärsäkra slutsatser, men det är tydligt att valrörelsen på många sätt handlade om frågor som ligger partiet nära, inte minst brott och straff. Partiet har haft en väldigt lång uppgående opinionstrend och det kan inte heller uteslutas att den okej-stämpel som SD fått från Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort att tröskeln för vissa väljare att ta steget över till partiet slipats ned ytterligare. SD har också varit konsekventa – och uthålliga – i invandringsfrågan, vilket troligtvis skänker dem en trovärdighet i frågan. Det kan i sin tur ställas mot exempelvis Moderaternas kraftiga omsvängning i frågan, sett från Reinfeldt-åren till i dag.

Varför har särskilt förstagångsväljarna dragits till SD? 
Hur förstagångsväljarna röstar har en tendens att svänga mellan valen, men SD verkar nu ha gått fram starkt i den gruppen – en bild som också förstärks av skolvalet. Det behövs nog djupare studier för att analysera det men en tänkbar förklaring är att partiet under lång tid jobbat hårt för att nå ut i kanaler som många unga använder för sin omvärldsbevakning, som sociala medier. 


Har SD förändrats i samarbetet med M och KD eller är det egentligen, i grunden, samma parti som tidigare var mer isolerat från de andra riksdagspartierna? Sverigedemokraterna har gjort positionsförflyttningar i en del frågor som är svåra att tolka på annat sätt än att de syftar till att underlätta för ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det handlar om omsvängningen i frågan om vinster i välfärden, men också att det tidigare hårdnackade EU-motståndet har mildrats och att partiet ändrat sig i Nato-frågan. De här frågorna är viktiga för svensk politik, men tillhör inte SD:s kärnfrågor. I frågorna som är grunden i SD:s politik – som synen på invandringen och målet att hålla nationen, det vill säga folkgruppen svenskar, ”ren” från inslag utifrån – har partiet varit minst sagt ståndaktiga. Den ideologiska kärnan har varit intakt sedan partiets grundande i slutet av 80-talet. 


Hur förhåller sig partiet till den judiska minoriteten och Israel? 
Sverigedemokraterna har under lång tid försökt profilera sig som det mest Israelvänliga partiet och de har också försökt utmåla sig som den judiska minoritetens försvarare. Det senare används inte minst när de vill peka ut muslimer som de värsta judehatarna. Samtidigt gör partiets konsekventa nationalism att de anser att personer som tillhör den judiska nationen inte samtidigt kan tillhöra den svenska nationen, vilket fick en blixtbelysning i Björn Söders uppmärksammade uttalanden för några år sedan. Det hänger samman med att partiet skiljer mellan medborgarskap och nationstillhörighet. Partiets rötter, och att det genom åren avslöjats och än i dag avslöjas att partiföreträdare sprider antisemitiska konspirationsteorier och stundtals rent judehat, är i sammanhanget svårt att bortse ifrån.

Finns det anledning för judar och andra minoriteter i Sverige att känna oro inför SD:s valframgång?
Jag tycker inte att det är min uppgift att säga om människor har anledning att känna oro. Det är en fråga som varje person själv får ta ställning till. Min uppgift som journalist är att bistå med ett kunskapsunderlag och avslöja det som politiker helst vill dölja. Jag försöker då, inte minst i min senaste bok ”Segra eller dö”, berätta ingående om grunden i Sverigedemokraterna, partiets ideologi och hur det kommer sig att den rörelsen har kunnat bli det senaste dryga decenniets starkaste politiska kraft. Det är en kraft som har omvandlat svensk politik – och som nu har möjlighet att påverka Sverige i grunden. Hur andra reagerar – och agerar – utifrån det är inte något som jag lägger mig i, men jag tror att alla skulle tjäna på att lära sig mer om SD och partiets ideologi.

John Gradowski