Partiet Nyans valaffischer inför valet 2022.

Vad innebär partiet Nyans lokala framgångar för den judiska minoriteten?

Judisk Krönika har pratat med Magnus Sandelin, journalist och ordförande för stiftelsen Doku, som bedriver granskande journalistik och sprider kunskap om den våldsbejakande radikala islamistiska miljön.


Hur förklarar du Nyans framgångar i valet?  Partiet Nyans bedriver en väldigt konfrontativ och aggressiv retorik gentemot det svenska samhället. Man har lyckats att identifiera ett antal symbolfrågor att rida på som är viktiga för en del invandrargrupper, men som i mångt och mycket bygger på vanföreställningar och konspirationsteorier. Det handlar till exempel om LVU-lagen och vår grundlagsfästa yttrandefrihet. Målgruppen för Nyans är framför allt muslimer som vanligtvis inte deltar i de allmänna valen eller brukar ta del av nyheter på svenska. Här har partiet lyckats med att ytterligare spä på vanföreställningarna, dra nytta av de motsättningar som finns i samhället och få en del människor ”i utanförskap” att tro att partiet talar för dem.

Vad är drivkraften bakom Nyans? Drivkraften, åtminstone så som den uttrycks, är en föreställning om att samhället är emot islam och muslimer.

Hur förhåller sig partiet till den judiska minoriteten/och Israel? Partiet säger sig vara ett ”minoritetsvänligt” parti, men i verkligheten är det nästan enbart (det som man uppfattar som) viktiga frågor för muslimer som man fokuserar på. Man säger att man tar avstånd från antisemitism men har samtidigt bojkott av Israel som en av sina huvudfrågor, och likväl där använder partiets representanter en väldigt hård och konfrontativ retorik. Partiledaren Mikail Yüksel har till exempel krävt att Judiska Ungdomsförbundet i Sverige ska ta avstånd från ”Israels brott mot mänskligheten”, vilket visar att han inte klarar av att skilja på staten Israel och en judisk organisation i Sverige. Enligt en granskning av Sydsvenska Dagbladet har dessutom flera av partiets kandidater utryckt sig antisemitiskt på sociala medier. 

Finns det anledning för judar i Sverige att känna oro inför Nyans valframgång?
Mot bakgrund av ovanstående svar så ser jag Partiet Nyans som ett parti som polariserar snarare än att bygga broar, och med tanke på hur partiledningen hanterar frågan om Israel och att antisemitismen tycks vara utbredd i kandidatleden så tror jag att det tyvärr finns anledning till oro för judar i Sverige efter partiets valframgångar. Sannolikheten för att partiet ska öka ytterligare i framtida val ser jag som stor med tanke på den kraftiga segregation som finns i Sverige

John Gradowski

.