Demokratins vakthund 

– Antisemitism är en komplex företeelse. När det gäller terrorhot ser vi att den radikalislamistiska antisemitismen gång på gång väljer judiska mål för sina attacker.

Läs mer