Inte i mitt namn!

Inte i mitt namn! Den judiska tillvarons grundtillstånd är konflikt, vilket är som det ska vara. Konflikter hör människolivet till. Konfliktlöshet får man söka i himmelriket. Eller dödsriket… Den specifikt judiska konflikten har sina rötter i Sinai. Kring förbundet mellan Gud och Israel ständiga konflikter och tolkningstvister. Redan i biblisk tid fanns flera sätt att […]

Läs mer

Att kunna sin Bibel

En historiskt djupt rotad uppfattning i den kristna kultursfären är att Gamla testamentets Gud är nitisk, våldsam och partikulär, medan Nya testamentets Gud är kärleksfull, mild och universell. Detta har mycket lite att göra med vad som faktiskt står i texterna utan är framförallt resultatet av historiens längsta och mest framgångsrika förtalskampanj. Som i sin tur är resultatet av historiens mest framgångsrika litterära stöld; en religion lägger beslag på en annan religions heliga texter för egna syften.

Läs mer