Jessica Bab-Bonde

Jessica Bab-Bonde

Aktuell med serieboken ”Vi kommer snart hem igen” – sex vittnesmål från Förintelsen

Hur kom du på idén att göra en seriebok om Förintelsen?

Det är min förläggare Marie Augustssons (Natur och Kultur) idé. Hon hörde av sig våren 2016 och undrade om jag var intresserad av att göra någon form av illustrerad bok baserad på överlevande från Förintelsens berättelser. Det var jag ju självklart. Därefter presenterade hon tecknaren Peter Bergting, som ju är oerhört viktig i det här.

Vad har du lärt dig under arbetets gång?

Mängder av nya insikter och perspektiv på historia som begrepp, tex vår tids syn på saker som hände förr som tecknas i svart/vitt och därmed har mycket lite med oss och vår tid att göra. Därför är det viktigt att bryta ner historien till individuella berättelser och på något vis skapa känslan av att ”det där kunde vara jag”. Då eller nu. Inlevelse och empati kommer vara avgörande framöver. Men, främst har jag påmints om vikten av att vi känner till vår historia för att med hjälp av den tolka vår samtid och därefter skapa en bättre framtid. Utan kunskap och insikt – ingen förändring.

Vem hoppas du ska läsa boken?

Alla och envar.  Jag har haft de ”oförstörda” 11-åringarna i sikte när jag skrivit texten. Världsbilden är fortfarande oftast öppen i den åldern. Allt är möjligt och empatin oinskränkt. Kan jag lyckas få några att känna att de vill slå vakt om vårt öppna samhälle för att hindra att något som Förintelsen händer igen, då är jag nöjd.

Inom några år kommer det inte finnas några levande vittnen till Förintelsen kvar. Vilka utmaningar står vi inför då? 

Utmaningen är just den att krympa avståndet till det som hände då. Än så länge kan vi hänvisa till personer som var med då och lever nu, liksom genom det bevisa att det inte var så länge sen, men redan nu behöver vi arbeta intensivt med att placera Förintelsen tillräckligt nära för att väcka empatin och inlevelsen. Jag tror helt enkelt att det är avgörande om du upplever att ”detta, det där hemska, det kan ju hända mig och DET vill jag inte” eller om du kan hålla det hela ifrån dig och tänka att ”det där hände i en tid för så länge sen och kan aldrig hända nu”. Jag upplever att vi står inför enorma utmaningar i samhället i stort. Vi alla kommer att tillsammans behöva arbeta för att bevara det fria och öppna samhälle Sverige är idag.  Helst se ett Europa och en värld som också bygger på demokratiska värderingar. Som sagt, det hela kommer att komma an på vår vilja att förstå varandra och vår förmåga till inlevelse och empati.