europa


TEMA

SKA JUDARNA LÄMNA EUROPA?

”Ja, det är dags att packa väskorna och lämna den för judarna så olycksaliga kontinenten. Och innan den sista juden lämnar Europa skall han vända sig om och spotta!” Det här är en av otaliga...

PUBLISHED 09:25 f m oktober, 02TH 2015