Vacation is Over

Vacation is Over The Polish journalist and Jewish activist Konstanty Gebert paints a dark picture of how the victory of Donald Trump will effect Europe.The nightmare scenario? The most powerful countries in Europe will elect right-wing populists who will realize their threats to leave the EU. When in the Nineties I covered the war in […]

Läs mer

Di Goldene Medina har förlorat sin glans

Di Goldene Medina har förlorat sin glans I decennier har USA axlat den fria världens ledarroll och har visat hur man ska bete sig mot minoriteter. Med Trump och Bannon i Vita huset kan vi inte förvänta oss särskilda sändebud mot antisemitism på besök i Malmö eller Stockholm. Ansvaret vilar istället tungt på vår egen […]

Läs mer