Judarnas diagonala relation till Ukraina

20 år efter murens fall insåg jag att min generation hade varit upptagen med att bygga västerländsk judisk identitet på till lika delar Seinfeld, Förintelsen, och Israel. Vår inre Berlinmur hade aldrig rivits, och priset för det var förlusten av ett rikt judiskt kulturarv sprunget ur öst.

Läs mer

Ryssar protesterar trots risker

Sedan invasionen av Ukraina har trycket mot regimkritiker i Ryssland hårdnat. Att kalla det som sker för ”krig” kan idag ge upp till 15 års fängelse. Samtidigt gör många ryssar motstånd i det tysta trots riskerna.

Läs mer

Människors engagemang väcker hopp

En vecka efter den ryska invasionen av Ukraina arbetar tusentals människor på judiska församlingar, institutioner, nätverk och ungdomsorganisationer i bland annat Los Angeles, Jerusalem, Berlin, Warszawa, Paris, Bucharest och Stockholm dygnet runt för att hjälpa de som behöver med flyktrutter och förnödenheter.

Läs mer