Serieskaparna som vände på berättelsen

2022 skulle serieskaparen Stan Lee ha fyllt hundra år. Vid hans bortgång uppmärksammades hans insats för tecknade serier, men i minnestexterna om honom fanns det en aspekt som få uppehöll sig vid: hur den judiska erfarenheten bidragit till superhjälteseriegenren i allmänhet och hans Marvel Comics i synnerhet.

Läs mer

Becket på jiddisch på Sveriges nationalscen

Vad händer när en pjäs som strävar att vara fri från specifika historiska och geografiska associationer till förmån för en mer allmän betraktelse av människans existens iscensätts i på ett språk som tillför ett väldigt specifikt kulturellt och historiskt sammanhang?

Läs mer