Dags att ge plats åt hjältedåden

Den judiska traditionen är fylld av karaktärer som kliver fram i tider av förtryck, för att göra motstånd och utföra hjältedåd, för det judiska folket och för mänskligheten i stort. Ta Abraham som argumenterar med Gud själv i sin vädjan förde rättfärdiga i Sodom. Eller barnmorskorna Shifra och Puah i Egypten som vägrar lyda Faraos order […]

Läs mer

Väckarklocka eller en tickande bomb?

Vapenvilan mellan Israel och Hamas verkar hålla, men hur ska det israeliska samhället ta sig vidare efter dråp, lynchningar och våldsamma attacker på judisk och arabisk egendom?
Anna Veeder reflekterar över den senaste månadens våldsutveckling inne i Israel.

Läs mer

Inget barn ska behöva önska bort sig själv

Det blåser nya vindar i Malmö. I fjol tillsattes Mirjam Katzin som ny samordnare mot antisemitism i Malmö. För att bättre förstå vilka insatser som gör mest nytta har Katzin djupintervjuat 40 barn, unga och skolpersonal med judisk bakgrund.

Läs mer

 Antisemitismen är som en skärva i ögat

I drygt tio år har DN:s kulturchef Björn Wiman skrivit om antisemitism och auktoritär högerpopulism, men det var först 2019 som han bestämde sig för att skriva en bok efter att ha mottagit ett sms från en entusiastisk och angelägen Jackie Jakubowski.

Läs mer

Ny teknik gör överlevande odödliga

Studier visar på stora kunskapsglapp om Förintelsen både bland elever och nyutexaminerade lärare. Samtidigt erbjuder ny teknik och artificiell intelligens möjligheten att föra vidare vittnesmål från Förintelsen på innovativa sätt.

Läs mer

Genom virtuellt samspel lever de överlevandes berättelser vidare

Att få höra en förintelseöverlevandes personliga vittnesmål är speciellt. Att få ta del av berättarens ansiktsuttryck och kroppsspråk, att fritt få ställa frågor och delta i ett samtal. När den sista överlevanden inte kan eller orkar vittna mer kommer det inte längre finnas människor som kan säga ”jag var där.”

Läs mer